top of page
Search
 • Writer's pictureSkuldhulp

Hoe Beïnvloed Skuldberading Jou Eggenoot?


Oorweeg jy skuldberading? Is jy dalk bekommerd oor hoe dit jou eggenoot kan beïnvloed? Skuldberading kan vir jou ‘n oplossing wees, maar dis belangrik om te weet wat dit behels. 


Deur te verstaan hoe skuldberading in die huweliksbedeling werk, kan jy en jou eggenoot beter voorbereid wees om finansiële probleme as 'n span aan te pak.

Huwelik en Skuld 

Die impak van skuld  in die huwelik hang af van die huweliksbedeling waarin die egpaar getroud is.


Huwelik binne gemeenskap van goedere.


In 'n huwelik binne gemeenskap van goedere word alle bates en skuld 50/50 tussen die eggenote gedeel. Dit beteken dat enige skuld wat deur een aangegaan word, as gesamentlike skuld beskou word en beide eggenote is daarvoor verantwoordelik. Daarom, as een eggenoot aansoek doen vir skuldberading, raak dit direk die ander aangesien hul finansies wettiglik gedeel word. 


Impak op jou eggenoot:

 • Beide se kredietrekords sal skuldhersiening aandui.

 • Gesamentlike bates mag gebruik word om skuld te delg.

 • Beide eggenote moet instem en deel word van die skuldberadingssproses.


Huwelik buite gemeenskap van goedere sonder die aanwasbedeling.


In hierdie huweliksbedeling behou elke eggenoot afsonderlike eienaarskap van hul bates en skuld wat voor en tydens die huwelik verkry is. Skuld wat deur een eggenoot aangegaan word, word nie outomaties gedeel deur die ander nie.


Impak op jou eggenoot:

 • Die eggenoot sonder skuld se kredietrekord bly onaangeraak.

 • Die eggenoot sonder skuld se bates bly onaangeraak.  

 • Die eggenoot wat deur die skuldberadingsproses gaan, hanteer hul skuld onafhanklik.


Huwelik buite gemeenskap van goedere met die aanwasbedeling. 


Hierdie huweliksbedeling laat eggenote toe om hul voorhuwelikse bates en skuld afsonderlik te hou. Enige bates verkry of skuld wat tydens die huwelik aangegaan is, word egter gelykop verdeel.


Impak op jou eggenoot:

 • Slegs skuld wat tydens die huwelik aangegaan is, raak beide eggenote.

 • Voorhuwelikse skuld bly die verantwoordelikheid van die individu wat dit aangegaan het.

 • Bates wat tydens die huwelik versamel is, mag in ag geneem word in die skuldhersieningsproses.


Hoe Skuldhersiening Eggenote Beskerm


Skuldhersiening bied verskeie beskermings vir paartjies:


 1. Wettige Beskerming: Eerstens bied dit regsbeskerming deur skuldeisers te verhoed om regstappe te neem sodra 'n skuldberadingsaansoek ingedien is. Hierdie beskerming geld ook vir gesamentlike skuld.

 2. Bekostigbare Terugbetalings:  Boonop werk skuldberaders saam met krediteure om laer maandelikse terugbetalings te beding, wat dit makliker maak vir paartjies om hul skuld te delg terwyl hulle hul huishoudelike uitgawes bestuur.

 3. Finansiële Verligting: Deur skuldterugbetalings te herstruktureer, kan paartjies ernstige finansiële nood vermy.


Belangrike Oorwegings • Gesamentlike Besluite: In huwelike binne gemeenskap van goedere moet beide eggenote instem vir skuldberading. 

 • Oop Kommunikasie: Paartjies moet oop kommunikasie handhaaf oor hul finansiële situasie om te verseker dat beide partye bewus is van, en betrokke is, by die bestuur van skuld.

 • Professionele Leiding: Die raadpleging van 'n skuldberader, soos dié by Skuldhulp, kan paartjies help om die  skuldberadingsproses deeglik te verstaan. 


Hoe ons jou kan help? H2

Laat Skuldhulp se beraders jou finansiele situasie deeglik ondersoek deur ‘n volledige assessering wat verniet is.  Ons kan jou maandelikse betalings konsolideer en jou skuld verminder vir onmiddellike finansiële verligting. 


Kontak ons vandag vir hulp in jou taal. 31 views0 comments

Opmerkingen


bottom of page