top of page
 • Wat is skuldberading
  Skuldberading, is 'n skuldverligtingsmaatreël in Suid-Afrika wat verbruikers met oormatige skuld help om uit die skuld te kom. Die Nasionale Kredietwet (NCA) het die proses in 2007 ingestel om te verhoed dat verbruikers wat oorbelas is, op die swartlys geplaas word en die gevolge daarvan moet hanteer. Skuldberading het ’n reddingsboei geword vir baie Suid-Afrikaners wat weens onhanteerbare skuld sukkel om klaar te kom. As jy 'n inkomste verdien, maar jy kan nie elke maand jou minimum kredietverpligtinge nakom nie, dan is hulp beskikbaar deur 'n proses genaamd skuldberading. Die Nasionale Kredietreguleerder (NCR) het riglyne verskaf wat skuldberaders moet volg wanneer hulle bepaal of 'n verbruiker oorbelas is en vir skuldberading in aanmerking kom. Hierdie riglyne neem die verbruiker se inkomste, uitgawes en skuldverpligtinge in ag om te bepaal of hulle voldoende fondse het om hul lewenskoste te dek terwyl hulle ook hul skuld bedien.
 • Wat is die voordele van skuldberading?
  Skuldberadingswetgewing is ontwerp om die oorbelaste Suid-Afrikaner te beskerm in die geval dat hulle nie meer kan bekostig om hul krediteure te betaal nie. Dit beteken jou bates is beskerm en om te verseker dat jy 'n bekostigbare manier het om jou lewenskoste te dek en uit die skuld te kom. Krediteure kan jou nie teister nie Sodra jy onder skuldberading is, word jou krediteure nie toegelaat om jou direk te kontak nie. Alle kommunikasie tussen jou en jou krediteure sal deur 'n skuldberader geskied, wat as bemiddelaar tussen jou en jou krediteure sal optree. Een verminderde maandelikse skuldterugbetaling Die skuldberadingsproses het ten doel om jou maandelikse skuldterugbetalings tot ’n meer hanteerbare bedrag te verminder, sodat jy jou finansiële verpligtinge kan nakom terwyl jy steeds jou basiese lewenskoste bekostig. Wanneer jy skuldberading betree, sal jou skuldberader met jou krediteure onderhandel om jou maandelikse betalings en rentekoerse te verminder, wat jou kan help om jou skuld meer effektief te bestuur. Beskerming teen regstappe Terwyl jy onder skuldberading is, kan jou krediteure nie regstappe teen jou neem nie, wat jou 'n mate van verligting van die stres van skuldinvordering kan bied. Jou bates word beskerm Wanneer jy skuldberading betree, sal 'n skuldberader namens jou met jou krediteure onderhandel om met 'n meer hanteerbare betalingsplan vorendag te kom. Solank jy by hierdie betalingsplan hou, word jou bates, soos jou huis of motor, beskerm teen terugneming of regstappe deur jou krediteure. Dit kan gemoedsrus verskaf en jou help om finansiële stabiliteit te handhaaf terwyl jy daaraan werk om skuldvry te word. Word skuldvry Een van die primêre voordele van skuldberadings is dat dit jou kan help om skuldvry te word. Dit word bereik deur met krediteure te onderhandel om jou maandelikse betalings en rentekoerse te verlaag, en die terugbetalingstydperk te verleng. Deur ’n skuldberadingsplan te volg en gereelde betalings te maak, kan jy uiteindelik jou skuld ten volle afbetaal en skuldvry word. Dit kan 'n aansienlike positiewe impak op jou finansiële welstand hê, aangesien dit geld vrymaak wat voorheen vir skuldbetalings gegaan het, en jou in staat stel om vir die toekoms te begin spaar. Oor die algemeen kan skuldberading verbruikers 'n pad na finansiële stabiliteit bied en 'n manier om hul skuld doeltreffend te bestuur, terwyl dit hulle teen regstappe beskerm en hulle help om hul krediet oor tyd te herbou.
 • Hoe werk die gratis skuldberadingsassessering?
  Om jou gratis en geen verpligting skuldberadingsassessering te kry, is die eerste stap in die skuldberadingsproses. Die assessering bepaal of jy oorverskuldig is en dus vir skuldberading in aanmerking kom. 'n Skuldberader sal 'n deeglike assessering van jou finansiële situasie doen, met inagneming van jou inkomste, uitgawes en skuld. Tydens die assessering sal die skuldberader jou kredietkredietverslag hersien om 'n oorsig van jou skuld- en kredietgeskiedenis te kry. Hulle sal ook na jou maandelikse inkomste en uitgawes kyk om jou skuld-tot-inkomste-verhouding te bepaal. As jou skuld-tot-inkomste-verhouding hoog is, is dit ’n teken dat jy sukkel om tred te hou met jou skuldterugbetalings. Op grond van die assessering sal die skuldberader bepaal of jy oorbelas is. In Suid-Afrika word 'n individu as oorbelas beskou as hulle nie hul skuldverpligtinge ten volle kan nakom nie en steeds genoeg geld oor het om hul basiese lewenskoste te dek. As die skuldberader vasstel dat jy oorbelas is, en jy besluit om voort te gaan met 'n aansoek, sal hulle dan voortgaan om namens jou aansoek te doen om skuldberading. Die aansoek behels die indiening van die assesseringsverslag en ander relevante dokumente by die kredietverskaffers vir terugvoer. Wat gebeur wanneer ek 'n aansoek om skuldberading doen? Oor die algemeen is die assesseringsproses van kritieke belang om te verseker dat slegs kwalifiserende individue tot die skuldberadingsprogram toegelaat word. Dit help ook die skuldberader om die individu se finansiële situasie te verstaan ​​en 'n realistiese terugbetalingsplan te skep wat by hul behoeftes aangepas is.
 • Wat gebeur wanneer ek aansoek vir skuldberading doen?
  Skuldberadings wetgewing bepaal dat sodra 'n individu onder skuldberading is, hul skuldeisers nie regstappe teen hulle kan neem sonder toestemming van die hof nie. Hierdie wetlike beskerming word verskaf ingevolge die Nasionale Kredietwet (NCA) en is bedoel om verbruikers met oormatige skuld teen teistering en onbillike skuldinvorderingspraktyke te beskerm. Wanneer 'n individu om skuldberading aansoek doen, sal die skuldberader al hul krediteure in kennis stel van hul voorneme om die skuldhberadingsproses te betree. Die kennisgewing sal besonderhede van die individu se finansiële situasie en die voorgestelde terugbetalingsplan insluit. Sodra 'n skuldeiser van die skuldberadingsaansoek in kennis gestel is, kan hulle vir tot 60 werksdae geen regstappe teen die individu neem nie. Gedurende hierdie tydperk van 60 dae sal die skuldberader saam met die krediteur werk om 'n ooreenkoms oor die voorgestelde terugbetalingsplan te probeer bereik. Indien 'n ooreenkoms nie bereik kan word nie, kan die skuldberader die saak na 'n landdroshof verwys vir 'n beslissing. As die hof die voorgestelde terugbetalingsplan goedkeur, word dit 'n hofbevel, en die individu word wetlik verplig om die ooreengekome betalings te maak. Die hofbevel bied ook regsbeskerming aan die individu, aangesien dit hul skuldeisers verbied om enige regstappe teen hulle te neem sonder toestemming van die hof. Hoe beskerm skuldberading my teen krediteure? Die aansoek om skuldberadings bied onmiddellike regsbeskerming aan verbruikers wat oorbelas is, om te verseker dat hulle nie onregverdig geteister of onderwerp word aan onbillike skuldinvorderingspraktyke deur hul krediteure nie.
 • Hoe werk betalings wanneer ek onder skuldberading is?
  Wanneer jy onder skuldberading is, sal jy een bekostigbare maandelikse betaling aan 'n betalingsverspreidingsagentskap (PDA) maak. Die PDA sal die fondse aan u krediteure versprei volgens die onderhandelde terugbetalingsplan. Die skuldberader sal saam met jou werk om ’n terugbetalingsplan te skep wat bekostigbaar en hanteerbaar is, met inagneming van jou inkomste en uitgawes. Hierdie plan sal tipies verminderde maandelikse betalings en 'n verlenging van die terugbetalingstydperk insluit, sodat jy jou skuld oor 'n langer tydperk kan delg. Sodra op die terugbetalingsplan ooreengekom is, sal die skuldberader dit aan u krediteure voorlê vir goedkeuring. As jou krediteure instem tot die voorgestelde terugbetalingsplan, sal hulle alle skuldinvorderingspogings stop, insluitend telefoonoproepe, briewe en regstappe. U sal dan u maandelikse betalings aan die PDA maak, wat die fondse volgens die terugbetalingsplan aan u krediteure sal uitdeel. Die PDA sal 'n klein fooi vir hul dienste neem, wat tipies by jou maandelikse betaling ingesluit is. Hoe verminder skuldberaders my terugbetalings? Dit is belangrik om daarop te let dat dit noodsaaklik is om jou maandelikse betalings betyds en ten volle aan die PDA te maak. Versuim om betalings te maak kan daartoe lei dat jou krediteure hul skuldinvorderingspogings hervat, en jy kan die wetlike beskerming wat deur die skuldberadingsproses verskaf word, verloor. Oor die algemeen word betalings wanneer u onder skuldberading is, aan 'n betalingsverspreidingsagentskap (PDA) gemaak, wat die fondse aan u krediteure versprei volgens die onderhandelde terugbetalingsplan. Dit is noodsaaklik om jou betalings betyds en ten volle te maak om die wetlike beskerming te handhaaf wat deur die skuldberadingsproses verskaf word.
 • Hoe beskerm skuldberading my teen krediteure?
  Die skuldberadingsproses bied wetlike beskerming aan individue wat oorverskuldig is wanneer hulle die skuldberadingsproses betree. Hierdie beskerming word verskaf kragtens die Nasionale Kredietwet (NKV) en is bedoel om verbruikers te beskerm teen teistering en onbillike skuldinvorderingspraktyke. Sodra 'n individu die skuldberadingsproses betree, word hul krediteure wetlik verplig om alle skuldinvorderingspogings, insluitend telefoonoproepe, briewe en regstappe, te stop. Hierdie beskerming bly in plek vir die duur van die skuldberadingsproses, wat tipies tussen drie tot vyf jaar duur, afhangend van die individu se omstandighede. Gedurende hierdie tyd sal die individu een bekostigbare maandelikse betaling aan 'n betalingsverspreidingsagentskap (PDA) maak, wat die fondse aan hul krediteure sal versprei volgens die onderhandelde terugbetalingsplan. Hierdie betaling is dikwels laer as die individu se oorspronklike skuldterugbetalings, wat dit vir hulle meer hanteerbaar maak om tred te hou met hul finansiële verpligtinge.
 • Wat gebeur wanneer ek die Skuldberadingsproses voltooi
  Sodra jy die skuldberadingsproses voltooi het en al jou skuld ten volle vereffen is, sal jou skuldberader 'n skuldberadings-klaringsertifikaat uitreik. Die skuldberadingsklaringsertifikaat dien as bewys dat u die skuldberadingsproses voltooi het en dat u nie meer onder skuldberading is nie. Indien al die dokumentasie in orde is, kan die skuldberadingsklaringsertifikaat binne dae uitgereik word nadat jy die skuldberadingssproses voltooi het. Indien daar egter enige dokumentasie uitstaande is, kan die proses vertraag word. Dit is belangrik om deur die hele skuldberadingsproses in kontak te bly met jou skuldberader om te verseker dat alles vlot verloop, en om met hulle op te volg nadat die proses voltooi is om te verseker dat jy jou skuldberadingsklaringsertifikaat so gou moontlik ontvang.
 • Sal ek persoonlik 'n konsultasie by Skuldhulp se kantore moet doen?
  Nee. Die hele proses kan telefonies en per e-pos afgehandel word. Daarom kan jy ons kontak maak nie saak waar jy in Suid-Afrika bly nie.
 • Wat gebeur ná skuldberading?
  Wat gebeur ná skuldberading? Dit is belangrik om te weet wat gebeur sodra jy die proses voltooi het. As jy gewonder het, daar is lewe ná skuldberading! En ons kan met sekerheid sê dat jy finansieel baie beter daaraan toe sal wees sodra jy al jou skuld afbetaal het. As jy die proses voltooi het, baie geluk! Jy het 'n baie wyse besluit geneem en het jou skuld opgeklaar. Om jou te help weet wat om te verwag ná die proses, het ons inligting verskaf en twee van jou grootste vrae beantwoord. Wat gebeur ná die skuldberadingsproses? Wanneer die proses begin word, laat Skuldhulp alle kredietburo's en kredietverskaffers weet dat jy onder skuldberading is. Die kredietburo's vlag dan jou profiel as 'onder skuldberading'. Terwyl jou profiel gevlag is, kwalifiseer jy nie om meer krediet uit te neem nie. Dit is sodat jy jou skuld effektief kan delg sonder die belemmering van meer skuld. Na voltooiing van die proses, dws. jou skuld heeltemal afbetaal is, sal 'n klaringsertifikaat aan jou uitgereik word. Hierdie sertifikaat staan ​​bekend as Vorm 19. Daarna sal jou skuldberader die kredietburo's in kennis stel dat jy skuldvry is! Hulle word wetlik deur die Nasionale Kredietwet vereis om die 'onder skuldberading'-vlag van jou kredietprofiel te verwyder binne 21 werksdae nadat hulle in kennis gestel is dat jy nie meer onder skuldberading is nie. Kan jy aansoek doen vir krediet ná skuldberading? Ja. Sodra jy ontvlag is, kan jy weer vir krediet aansoek doen en aankope doen, soos vir 'n huis of motor, onder krediet. Jy sal nie geweier word nie omdat jy een keer onder skuldberading was. Jy sal egter jou krediettelling moet opbou, soos enigiemand anders wat om krediet wil aansoek doen. Vind uit hoe om te kyk of jou naam onder skuldberading is.
 • Wat is die koste verbonde daaraan om onder Skuldberading geplaas te word?
  Ons fooie word deur die Nasionale Kredietreguleerder gereguleer en is baie redelik, aangesien die idee is om jou uit die skuld te kry. Die fooie sal in detail aan jou verduidelik word sodra jy ons kontak. Die belangrike ding om hier te onthou, is dat alles fooie by jou bekostigbare skuldterugbetalingsplan ingesluit is.
 • Sal my werkgewer weet dat ek onder skuldberading is?
  Nee. Ons kontak nooit kliënte by die werk nie, tensy gevra word om dit te doen.
 • Kan ek aansoek doen vir Skuldberading as ek werkloos is?
  Om onder Skuldberading geplaas te word, moet jy 'n maandelikse inkomste hê wat jou in die posisie plaas om 'n redelike aanbod aan jou kredietverskaffers te maak. Daarom, as jy werkloos is en jy ontvang geen ander inkomste, soos huurinkomste of pensioen nie, is skuldberading nie die ideale oplossing vir jou nie. Daar is ander oplossings beskikbaar wat vir jou voordelig kan wees, so jy kan ons steeds kontak.
 • Indien ek onder Skuldberading geplaas word, sal my kredietverskaffers my steeds kontak?
  Sodra jy aansoek doen vir skuldberading by Skuldhulp, sal ons al jou kredietverskaffers in kennis stel dat jy binne 5 dae onder skuldberading is (gewoonlik minder as 48 uur) en dat hulle volgens wet met jou skuldberader moet kommunikeer en nie direk met jou. Ongelukkig waag sommige kredietverskaffers van tyd tot tyd 'n kans deur direk met ons kliënte kontak te maak. As dit egter met jou gebeur, kan jy hulle bloot na jou skuldberader verwys wat die saak verder sal hanteer.
 • Ek is hof toe gedagvaar. Kan Skuldhulp my steeds help?
  Jy kan ons steeds kontak. Daar is dalk ander maniere om jou te help. Hoe gouer jy ons kontak, hoe beter is ons kanse om 'n werkbare oplossing vir jou te vind.
 • Hoe sal Skuldberading my kredietrekord beïnvloed en sal ek in die toekoms weer vir krediet kan aansoek doen?
  Terwyl jy onder skuldberading is, sal 'n vlag agter jou naam by die Kredietburo's wees wat aandui dat jy onder skuldberading is. Sodra jy jou skuldverpligtinge nagekom het, sal ons die Kredietburo's opdrag gee om die vlag te verwyder en daar sal geen aanduiding wees dat jy ooit onder skuldberading was nie. As jy egter nie vir skuldberading aansoek doen nie, kan jou situasie baie erger word. As jy maandelikse paaiemente op enige van jou Kredietooreenkomste oorslaan, of dit nou 'n Verband of 'n blote klererekening is, sal dit as nie-betalings gelys word. Vir doeleindes om in die toekoms krediet te bekom wanneer jy weer op jou voete is, moet jy kies vir skuldberading eerder as om jou kredietverskaffers te jongleer deur hulle minder as jou oorspronklike paaiement te betaal of nie almal betyds te betaal nie.
 • Sal ek my huis of voertuig verloor wanneer ek onder Skuldberading geplaas word?
  Nee. Trouens, skuldberading red egter jou huis en voertuig. Dit sal egter van jou unieke omstandighede afhang. Faktore wat dit sal bepaal sluit in: Het jy 'n Artikel 129-brief van jou Kredietverskaffer ontvang; en, indien wel, hoe lank gelede? As jy 'n Artikel 129-brief van jou Kredietverskaffer ontvang, sal jy 10 werksdae hê om die dienste van 'n skuldberader te bekom, wat sal poog om die bate te red. Is 'n dagvaarding aan u beteken ten opsigte van u verband- of voertuigfinansiering? Hoeveel voertuie het jy en waarvoor word dit gebruik? Vierwielmotorfietse en jetski's kan byvoorbeeld as luukse voertuie beskou word en moet dus dalk aan die bank terugbesorg word. Gee jy jou volle samewerking in die program? Die slotsom bly dat jy altyd in 'n beter posisie sal wees om jou huis en voertuig te hou terwyl jy onder skuldberading is, eerder as om self die Krediteure te probeer beveg.
 • Hoe lank sal dit neem voordat ek werklik verligting ervaar?
  Jy sal dadelik die verligting ervaar wat skuldberading bied. Ons sal binne die eerste 5 dae vir jou 'n bekostigbare voorlopige terugbetalingsplan uitwerk. In terme van die voorlopige terugbetalingsplan sal jy 'n enkele maandelikse betaling aan 'n betalingsverspreidingsagentskap (PDA) maak. Die PDA sal die geld volgens jou plan versprei. Jou kredietverskaffers sal nie toegelaat word om op te tree teen jou gedurende die eerste 60 werksdae nie. Gedurende hierdie tyd sal ons jou finale terugbetalingsplan voorberei.
bottom of page